Vaststelling ' beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek structuurvisie wonen Zuid-Limburg'in de Gemeente Simpelveld

Vaststelling ' beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek structuurvisie wonen Zuid-Limburg'in de Gemeente Simpelveld

Dit item is verlopen op 24-07-2019.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Simpelveld maakt bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 4 juli 2019 de Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg heeft vastgesteld.

De beleidsregel treedt voor een periode van maximaal 2 jaar in werking vanaf 21 maart 2019, tenzij de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg eerder wordt vastgesteld. 

Globale inhoud van de beleidsregel 
In deze beleidsregel worden gedurende de periode van versoepeling van de compensatie woningbouwplannen beschouwd in vier categorieën. Voor elke categorie is aangegeven welke eventuele compensatie wordt verwacht. 
Woningbouwinitiatieven die mogelijk worden gemaakt via deze versoepeling, dienen binnen 2 jaar te zijn vastgesteld en binnen 5 jaar te zijn gerealiseerd (vanaf moment van toevoeging aan de subregionale woningmarktprogrammering). Woningbouwplannen die deze termijnen niet halen, verliezen hun status op de subregionale woningmarktprogrammering. Deze regeling betreft een tijdelijke aanvulling op beleidsregel VI van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en kan niet met terugwerkende kracht worden ingezet. De reeds bestaande compensatiemogelijkheden blijven vigerend als invulling van de compensatie.

Raadpleging van de stukken 
De beleidsregel ligt vanaf 16 juli tot en met 27 augustus 2019 ter inzage in het gemeentehuis. Inzage is mogelijk tijdens openingstijden of digitaal via www.simpelveld.nl (kijk bij bestuur/regelgeving/programma 8) en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/  
Tegen de vaststelling van de Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open. De beleidsregel treedt de dag na de bekendmaking in werking.