Registratie aanduiding politieke groepering

Registratie aanduiding politieke groepering

Dit item is verlopen op 11-10-2017.

Woensdag 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe lokale politieke partijen die mee willen doen aan de verkiezingen moeten zich vooraf laten registreren bij het centraal stembureau in Simpelveld. 

Het stembureau beoordeelt of de betreffende partijnaam kan worden gevoerd en toetst of het verzoek tot registratie kan worden ingewilligd. 

Op donderdag 21 september hebben zich twee lokale partijen gemeld die nu al actief zijn in de gemeenteraad, maar die hun naam hebben veranderd. Het gaat om de partijen Lokaal Actief (voorheen Simpelveld Lokaal) en Samen 1 (voorheen Fractie Honings). De nieuwe aanduiding is geregistreerd in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van gemeente Simpelveld. 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u daartegen beroep instellen. U heeft daarvoor zes dagen de tijd (vanaf de datum van deze publicatie). Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Politieke partijen kunnen zich tot 27 december 2017 laten registreren.