RECTIFICATIE - Inzage Ontwerpbestemmingsplan 'Kernen gemeente Simpelveld' - week 49

RECTIFICATIE - Inzage Ontwerpbestemmingsplan 'Kernen gemeente Simpelveld' - week 49

Dit item is verlopen op 11-12-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro bekend dat vanaf donderdag 4 december 2014 het ontwerpbestemmingsplan “Kernen gemeente Simpelveld" zes weken lang voor iedereen ter inzage ligt. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt reeds ter inzage vanaf 6 november 2014.
Door een technische fout blijkt echter dat digitaal een onjuiste bestemming lag op verschillende plekken, zoals bijvoorbeeld voor de bestemmingen in de Julianastraat, Wilhelminastraat, Patersplein en Prins Hendrikstraat.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom opnieuw zes weken ter inzage gelegd.

Wat regelt het bestemmingsplan?
Het ontwerpbestemmingsplan geeft de regels voor alle percelen binnen de twee kernen Bocholtz en Simpelveld. Het plangebied betreft globaal de twee kernen Simpelveld en Bocholtz

Wat is de procedure van het bestemmingsplan?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen Gemeente Simpelveld’ ligt ter inzage van donderdag 4 december 2014 t/m woensdag 14 januari 2015.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op het kantoor van de gemeente aan de Markt 1 te Simpelveld. Dit kan tijdens de openingstijden:
- maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur
- woensdagmiddag van 13.30-19.00 uur.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan digitaal bekijken via een link op de gemeentelijke website. Via de gemeentelijke startpagina kunt u op ‘bestemmingsplannen’ klikken, waarna u op de link ‘Ontwerpbestemmingsplan Kernen gemeente Simpelveld’ kunt klikken.

U kunt ook rechtstreeks terecht op de webpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt dan in het zoekvenster zoeken op gemeente en op uw adres.

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?
Mocht u het niet eens zijn met een onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. U kunt uw brief richten aan:
College van burgemeester en wethouders
t.a.v.: afdeling leefomgeving, zienswijzen
o.v.v. zaak 38156
Postbus 21000
6369 ZG Simpelveld
U moet de brief voor het einde van de inzagetermijn inbrengen, dan wel per post bezorgen.

Heeft u reeds gereageerd in de periode 6 november t/m 26 november, dan hoeft u dat niet nogmaals te doen.

Heeft u nog vragen?
Is u iets niet duidelijk, heeft u vragen, of begrijpt u een onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan niet, dan kunt u terecht op een van onze inloopspreekuren die wij specifiek houden voor dit ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze spreekuren is een medewerker aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

De inloopspreekuren vinden plaats van 8.30-9.30 uur op de volgende data:
- maandag 1-12
- maandag 8-12
- maandag 15-12

De inloopspreekuren vinden plaats in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld. U kunt zich bij de receptie melden.