Publicatie aanwijzing toezichthouders intergemeentelijke samenwerking

Publicatie aanwijzing toezichthouders intergemeentelijke samenwerking

Dit item is verlopen op 02-10-2018.

De burgemeester van de gemeente Simpelveld en het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Simpelveld, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, heeft/hebben op 25 september 2018 besloten:

als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening en de Afvalstoffenverordening gemeente Simpelveld 2017, aan te wijzen;

• medewerkers van het cluster Handhaving van de afdeling Openbare Orde &Veiligheid van de gemeente Kerkrade belast met toezichthoudende en/of opsporingstaken,