Parkeerverbodzone in De Pomerio en op het Bongerdplein in Bocholtz Week -25

Parkeerverbodzone in De Pomerio en op het Bongerdplein in Bocholtz Week -25

Dit item is verlopen op 30-07-2015.

Parkeerverbodzone in De Pomerio en op het Bongerdplein in Bocholtz

In verband met het garanderen van de veiligheid op de weg, het waarborgen van de functionaliteit van de weg, het op veilige wijze doorgang garanderen voor alle hulpdiensten, onderhouds- en landbouwvoertuigen en strooidiensten en ten behoeve van het reduceren van de snelheid hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

* Het instellen van een parkeerverbodzone in De Pomerio en op het Bongerdplein in Bocholtz.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het plaatsen van de borden E01zb en E01ze (begin en einde parkeerverbodzone) op beide kruispunten Groeneboord/Bongerdplein. Deze maatregel volgt uit de ontwikkeling van de bouwkavels bij De Pomerio. In de nieuwe situatie geldt in beide straten een volledig tweezijdig parkeerverbod behalve in de aangegeven parkeervakken.
 
Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 17 juni 2015 gepubliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.