Openbare vergadering raadscommissie

Openbare vergadering raadscommissie

Dit item is verlopen op 16-09-2020.

Donderdag 17 september 2020
Tijdstip: 19.00 uur
Raadszaal gemeentehuis Simpelveld
Voorzitter: dhr. R Erkens

Agendapunten

Burgerzaken

  • Presentatie Hulsveld
  • ​Raadsvoorstel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ISD Kompas

Middelen

  • Ingekomen stuk; notitie steunmaatregelen
  • Raadsvoorstel wijzigingsverordening op de verordening begraafrechten 2020
  • Raadsvoorstel inzake verzoek verstrekken converteerbare hybride lening aan
    Enexis Holding NV

Grondgebiedzaken

  • Raadsvoorstel renovatie woonwagenlocaties Vingweg Biesweg

Vergadering bijwonen?
Wilt u een vergadering van de raadscommissie bijwonen, dan dient u zich in verband met de maatregelen rondom de corona-crisis aan te melden; dat kan tot uiterlijk 11 september, 17 uur via het mailadres griffier@simpelveld.nl. Als gevolg van de corona maatregelen en de beschikbare ruimte is het aantal beschikbare plaatsen beperkt.

Stukken inzien
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u inzien op de website: www.simpelveld.nl (klik op bestuur/gemeenteraad/vergaderschema).
De stukken liggen vanaf 4 september ook ter inzage in het gemeentehuis. Indien u deze wenst in te zien, kunt u een afspraak maken via het mailadres griffier@simpelveld.nl

Meepraten?
Meepraten kan in de commissievergaderingen. We hebben wel een aantal spelregels:
- inspreken kan alleen over een onderwerp van de agenda;
- elke inspreker krijgt 10 minuten het woord;
- maximaal 30 minuten spreektijd van gezamenlijke sprekers per onderwerp;
- inspreken over een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat is niet mogelijk.

Wilt u meepraten? Meld dit dan voor 11 september en in elk geval minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier via telefoonnummer 045-5448383 of griffier@simpelveld.nl onder vermelding van het onderwerp en uw adresgegevens. Na aanmelding zal contact met u worden gezocht in verband met de praktische uitvoering in relatie tot de corona maatregelen