Ontwerpbegroting 2021 ter inzage

Ontwerpbegroting 2021 ter inzage

Dit item is verlopen op 28-10-2020.

Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de ontwerpbegroting 2021 en bijbehorende stukken op 1 oktober 2020 aan de raad zijn aangeboden. 

De begrotingsvergadering is op 10 november 2020.
Vanaf vandaag liggen de ontwerpbegroting en de bijbehorende stukken voor iedereen gedurende 14 dagen ter inzage. Wilt u zelf een exemplaar van de begroting? Dan kunt u die gratis downloaden van onze website (via zoekvraag: programmabegroting 2021). Of u haalt een papieren versie in het gemeentehuis. Daarvoor moet u € 29,20 betalen.