Ontwerpbegroting 2020 ter inzage

Ontwerpbegroting 2020 ter inzage

Dit item is verlopen op 23-10-2019.

Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de ontwerpbegroting 2020 en bijbehorende stukken op 3 oktober 2019 aan de raad zijn aangeboden. 

De begrotingsvergadering is op 7 november 2019.
Vanaf vandaag liggen de ontwerpbegroting en de bijbehorende stukken voor iedereen gedurende 14 dagen ter inzage. Wilt u zelf een exemplaar van de begroting? Dan kunt u die gratis downloaden van onze website (via zoekvraag: programmabegroting 2020). Of u haalt een papieren versie in het gemeentehuis. Daarvoor moet u € 28,80 betalen.