Ontwerpbegroting 2017 - week 42

Ontwerpbegroting 2017 - week 42

Dit item is verlopen op 02-11-2016.

Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de ontwerpbegroting 2017 en bijbehorende stukken op 6 oktober 2016 aan de raad zijn aangeboden. De begrotingsvergadering is op 10 november 2016.

Vanaf vandaag liggen de ontwerpbegroting en de bijbehorende stukken voor iedereen gedurende 14 dagen ter inzage. Wilt u zelf een exemplaar van de begroting? Dan kunt u die gratis downloaden van onze website (via zoekvraag: programmabegroting 2017). Of u haalt een papieren versie in het gemeentehuis. Daarvoor moet u € 51,80 betalen.