Ontwerp-bestemmingsplan "Koolhoverweg 30"- week 43

Ontwerp-bestemmingsplan "Koolhoverweg 30"- week 43

Dit item is verlopen op 03-12-2015.

Vanaf woensdag 21 oktober 2015 ligt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Koolhoverweg 30 in Bocholtz’ ter inzage.

Iedereen kan dit ontwerp-bestemmingsplan zes weken lang inzien. Dus tot woensdag 2 december 2015. Dit kan in het gemeentehuis aan de Markt 1 in Simpelveld tijdens openingstijden. Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan de westzijde van de bestaande bouwkavel aan de Koolhoverweg 30 in Bocholtz een nieuwe ligboxenstal te realiseren.

Dit is kadastraal bekend als gemeente Simpelveld, sectie M, nummer 506.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan ook digitaal bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de gemeentelijke website www.simpelveld.nl kunt u ook een link vinden naar dit ontwerp-bestemmingsplan. Tijdens de zes weken dat u het ontwerp-bestemmingsplan kunt inzien, kunt u een reactie hierop geven. Deze reactie heet in juridische termen zienswijze.

U kunt deze zienswijze per post sturen gericht aan:

  • De gemeenteraad, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld

U mag uw zienswijze ook mondeling geven. Daarvoor moet u eerst een afspraak maken met de gemeente: telefoonnummer 14 045.