Omgevingsvergunning nodig voor een airco of warmtepomp Week-43

Omgevingsvergunning nodig voor een airco of warmtepomp Week-43

Dit item is verlopen op 28-10-2020.

Met de klimaatverandering zien we een stijgende lijn in het plaatsen van airco’s en warmtepompen, zowel door particulieren als bedrijven

Wij willen u erop wijzen dat het aanbrengen van een dergelijke installatie aan of op een gebouw niet mag zonder een omgevingsvergunning. Warmtepompen kunnen als los bouwwerk ook vergunningplichtig zijn. Vraag daarom altijd een omgevingsvergunning aan, wanneer u van plan bent om een airco of warmtepomp te plaatsen. 

U kunt een aanvraag om omgevingsvergunning digitaal indienen via de website www.omgevingsloket.nl of op papier. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD-account nodig (zie: www.digid.nl).

Een aanvraag om omgevingsvergunning wordt getoetst aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder het bestemmingsplan en de welstandseisen. Dit kan leiden tot aanvullende voorwaarden in de omgevingsvergunning. De welstandstoets wordt per situatie beoordeeld. Als uitgangspunt geldt dat een installatie die aan de voor- of zijgevel of op het dak wordt bevestigd en daarmee zichtbaar is, voorzien moet worden van een omkasting. Dit om het beeld verstorende effect en de industriële uitstraling in het straatbeeld te verminderen.  

Als u een installatie plaatst zonder omgevingsvergunning, loopt u het risico dat u de installatie op last van de gemeente moet verwijderen, verplaatsen of aanpassen. Wacht daarom altijd met het definitief plaatsen van een installatie totdat een omgevingsvergunning is verleend. Ook wijzen wij u erop dat de Rijksoverheid nieuwe regels heeft vastgesteld, die geluidseisen stellen aan installaties voor warmte- of koude-opwekking, die uitwendig aan een gebouw worden bevestigd. Naar verwachting zal de nieuwe regeling op 1 januari 2021 in werking treden. De regels gelden dan alleen voor nieuwe installaties. Als u dan niet beschikt over een vergunde installatie, moet die aan de nieuwe regels worden getoetst.