Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-10

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-10

Dit item is verlopen op 17-03-2021.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, niet in behandeling hebben genomen, wegens intrekken van de aanvraag:

 Voor  : Zonnepanelen op een monument
Locatie :Bulkemstraat 43, 6369 XT te Simpelveld
Verzenddatum : 26 februari 2021
Dossiernummer : 145734

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.

Tegen de intrekking van een aanvraag kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.