Melden evenementen 2018 - week 44

Melden evenementen 2018 - week 44

Dit item is verlopen op 01-11-2017.

Iedereen die voornemens is om in de gemeente Simpelveld in 2018 een groot evenement te organiseren, moet dat vóór 1 november 2017 melden bij de gemeente. Onder grote evenementen wordt onder andere verstaan een evenement met meer dan 750 gelijktijdige bezoekers of een evenement waarvan de impact op de omgeving gevolgen heeft. 

In het gemeentehuis ligt een formulier klaar waarmee u het evenement kan melden. Op dit formulier moet u informatie opgeven over het evenement. Denk bijvoorbeeld aan het soort evenement, de datum(s), locatie en aantal bezoekers. Het gaat hier niet om een definitieve aanvraag, maar om een vaststelling voor de evenementenkalender.

Als u een groot evenement voor 2018 niet meldt vóór 1 november 2017 dan kan het zijn dat het evenement niet door kan gaan. Wanneer u niet zeker weet of u het evenement moet melden, dan kunt u contact opnemen met de Miriam Sonnenschein, via het telefoonnummer 045 544 83 39.