Melden evenementen 2016 - week 44

Melden evenementen 2016 - week 44

Dit item is verlopen op 02-11-2015.

Iedereen die voornemens is om in gemeente Simpelveld in 2016 een groot evenement te organiseren, moet dat vóór 1 november 2015 melden bij de gemeente.

Onder grote evenementen wordt onder andere verstaan een evenement met meer dan 750 gelijktijdige bezoekers of een evenement waarvan de impact op de omgeving gevolgen heeft.

In het gemeentehuis ligt een formulier klaar waarmee u het evenement kan melden. Op dit formulier moet u informatie opgeven over het evenement. Denk bijvoorbeeld aan het soort evenement, de datum(s), locatie en aantal bezoekers. Het gaat hier niet om een definitieve aanvraag, maar om een vaststelling voor de evenementenkalender. De gemelde evenementen worden voorgelegd aan het college ter beoordeling. Voor 2016 krijgt u bericht of het evenement geplaatst is op de evenementenkalender van 2016.

Als u een groot evenement voor 2016 niet meldt vóór 1 november 2015 dan kan het zijn dat het evenement niet door kan gaan. Wanneer u niet zeker weet of u het evenement moet melden, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, via het telefoonnummer 14 045.