Leegstandwetvergunning - week 29

Leegstandwetvergunning - week 29

Dit item is verlopen op 06-08-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij vergunning hebben verleend voor het tijdelijk verhuren van de woning:

• Locatie  : Paumstraat 33 te 6351 BA Bocholtz
verzenddatum : 8 juli 2014
Dossiernummer : 33587

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u geen bezwaar of beroep indienen. Voor informatie over de vergunning kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.