Leegstandwet - week 38

Leegstandwet - week 38

Dit item is verlopen op 24-09-2015.

De burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld hebben besloten:

1. Overeenkomstig de systematiek van de mandaatregeling de bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen inzake het verhuren van woonruimte als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet te mandateren aan de afdelingsmanager Dienstverlening van de gemeente Simpelveld;

2. Voor de onder 1 genoemde bevoegdheid ondermandaat te verlenen aan Klantadviseur A, Klantadviseur B en medewerker Klantcontactcentrum A van de gemeente Simpelveld.