Laad-en los zone met bloktijden in Vroenhofstraat ter hoogte van huisnr 5

Laad-en los zone met bloktijden in Vroenhofstraat ter hoogte van huisnr 5

Dit item is verlopen op 03-04-2018.

In verband met het continueren van de bedrijfsvoering van de ondernemers in de Vroenhofstraat in Simpelveld hebben burgemeester en wethouders besloten tot: 

* Het instellen van een laad- en loszone (2 parkeervakken) met bloktijden van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur in de Vroenhofstraat ter hoogte van huisnummer 5 te Simpelveld. 
In de laad- en loszone geldt een maximale laad- en lostijd van 30 minuten.
Buiten de bloktijden kunnen bewoners/bezoekers ook gebruik maken van deze beide parkeervakken (met inachtneming van de blauwe zone tijden).

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het aanbrengen van het bord E07 (laad- en loszone), het onderbord OB504, het onderbord “maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur” en het onderbord “max. 30 min”.
 
Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 28 februari 2018 gepubliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.