Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 3

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 3

Dit item is verlopen op 28-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningsvrij is:

Voor het realiseren van een overkapping
Locatie Persoonstraat 8, 6351 EM Bocholtz
Verzenddatum 7 januari 2016
Dossiernummer 58305

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.