Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 33

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 33

Dit item is verlopen op 27-09-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Ontwerp omgevingsvergunning

Voor aanvraag ijzerchloride opslag RWZI Simpelveld
Locatie Waterschapsbedrijf Limburg (RWZI), Raffelsbergweg 6, 6369 XV  Simpelveld
Datum ontwerpbesluit  28 juli 2016
Zaaknummer 60094 (gemeente) en 2016-0243 (RUDZL)


Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 16 augustus t/m 26 september 2016 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis van Simpelveld, elke werkdag tijdens de openingstijden.
 
Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit vanaf 16 augustus 2016 – de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd – gedurende 6 weken tot en met 26 september 2016 schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om voor 19 september 2016 contact op te nemen met telefoon 045 - 544 83 83.