Kennisgeving - week 49

Kennisgeving - week 49

Dit item is verlopen op 30-01-2015.

Voorstel aan gemeenteraad voor vaststelling nota Lokaal Economisch Beleid gemeente Simpelveld

Bij besluit van 2 december 2014 hebben Burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorgesteld om de nota ”Lokaal Economisch Beleid gemeente Simpelveld”, vast te stellen. Dit voorstel wordt in de raadscommissievergadering van 15 januari 2015 en in de raadsvergadering van 29 januari 2015 behandeld.

Het besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.