Kennisgeving verlenging Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -11

Kennisgeving verlenging Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -11

Dit item is verlopen op 23-03-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor :  Plaatsing 3 airco-units aan zijgevel
Locatie : De Slag 27, 6351 GW te  Bocholtz
Dossiernummer 145969

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 april 2021.