Kennisgeving verlenging beslistermijn,wetalgemen bepalingen omgevingrecht Week- 19

Kennisgeving verlenging beslistermijn,wetalgemen bepalingen omgevingrecht Week- 19

Dit item is verlopen op 13-05-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: Bouwen garage
Locatie: Neerhagerbos 2 6351 JJ Bocholtz 
Dossiernummer: 127458       

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 juni 2020.