Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht week- 48

Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht week- 48

Dit item is verlopen op 03-01-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor  uitbreiden en aanpassen agrarische stallen  
Locatie Baneheide 28 6353 AL Baneheide    
Dossiernummer 70658

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 december 2016.

Voor verbouwen en uitbreiden woonhuis en realiseren mantelzorgwoning                                        
Locatie Wijnstraat 11 6369 GJ Simpelveld    
Dossiernummer 70447

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 januari 2017.