Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -42

Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -42

Dit item is verlopen op 23-10-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  • Voor : Het verbouwen van een bestaand woonhuis
    Locatie : Baneheide 45a, 6353 AK Baneheide
    Dossiernummer : 117824

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 november 2019.