Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht week 41

Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht week 41

Dit item is verlopen op 17-10-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het realiseren van een uitweg/inrit
Locatie : Romeinenstraat 1, 6369 CE Simpelveld
Dossiernummer : 101540

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het vergroten van het nemen van een positief besluit op de aanvraag. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 november 2018.