Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -3

Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -3

Dit item is verlopen op 27-01-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het verbouwen van de woning 
Locatie : St. Remigiusstraat 63, 6369 EL Simpelveld
Dossiernummer : 142942

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 februari 2021.