Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -11

Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -11

Dit item is verlopen op 16-04-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : kappen vier bomen speeltuin
Locatie   : Norbertijnenstraat 47 6369 CM Simpelveld
Dossiernummer   : 42470

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 april 2015.