Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

Dit item is verlopen op 27-12-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : wijzigen hekwerk van dakterras
Locatie : Oranjeplein 10, 6369 VD Simpelveld
Dossiernummer : 103792

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 december 2018.