Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 9

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 9

Dit item is verlopen op 12-04-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor  realiseren inrit   
Locatie    Kerkeveld 22, 6351 LA Bocholtz
Dossiernummer 74955   

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 april 2017.