Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 8

Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 8

Dit item is verlopen op 27-02-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : Bouwen woonhuis
Locatie : Broek 17 6351 AB Bocholtz
Dossiernummer : 97785

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 maart 2019