Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 8

Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 8

Dit item is verlopen op 04-04-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor                : realiseren caravanstalling
Locatie            : Molsberg 79 te 6369 GM Simpelveld    
Dossiernummer         : 90366    

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 maart 2018.

Voor                : realiseren dakkapel aan de voorzijde van de woning
Locatie            : Puntelstraat 38 te 6369 TC Simpelveld    
Dossiernummer         : 90290

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het beoordelen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 maart 2018.

Voor                : plaatsen telecommunicatiemast
Locatie            : perceel achter Bocholtzerweg 14d te Simpelveld    
Dossiernummer         : 64837    

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 maart 2018