Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 8

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 8

Dit item is verlopen op 07-04-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor   legaliseren van reeds gerealiseerde uitbreiding
Locatie    St. Nicolaasstraat 33, 6369 XM Simpelveld    
Dossiernummer   74613    

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het naderen van de reguliere beslistermijn. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 april 2017.