Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -7

Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -7

Dit item is verlopen op 19-02-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het plaatsen van grondkeringen
Locatie: Rolduckerweg 2b, 6369 GT Simpelveld
Dossiernummer: 124704

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 maart 2020.