Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -6

Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -6

Dit item is verlopen op 12-02-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: Vernieuwen terrasoverkapping
Locatie: Markt 2, 6369 AH  Simpelveld
Dossiernummer: 124770

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 maart 2020.