Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 6

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 6

Dit item is verlopen op 17-03-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor   vervangen en vergroten van de dakkapel
Locatie   Vliexstraat 14, 6369 HH Simpelveld       
Dossiernummer 73762     

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 maart 2017.