Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 5

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 5

Dit item is verlopen op 09-03-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor  aanleg waterbuffers
Locatie Wijnstraat t.o. no. 8 / Hennebergstraat, Simpelveld
Dossiernummer 73438  

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 maart 2017.