Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 52

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 52

Dit item is verlopen op 09-02-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: legaliseren garage met luifel en overkapping
Locatie: Groeneweg 40, 6351 JK  Bocholtz
Dossiernummer: 88642 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 februari 2018.