Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 52

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 52

Dit item is verlopen op 27-01-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor:  vergroten agrarische stal
Locatie: Baneheide 28, 6353 AL Bocholtz   
Dossiernummer: 87728  

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 januari 2018.