Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 52

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 52

Dit item is verlopen op 31-12-2015.
kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor Legalisatie hekwerk
Locatie Molsberg 96, 6369 GP Simpelveld
Dossiernummer 57426

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 december 2015.