Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 51

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 51

Dit item is verlopen op 26-03-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het legaliseren en realiseren van een dakkapel
Locatie: Bombaard 15, 6351 MA Bocholtz  
Dossiernummer:  89326  

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 maart 2018.