Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 51

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 51

Dit item is verlopen op 23-02-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het constructief wijzigen van de achtergevel
Locatie: Margrietstraat 6, 6351 CB Bocholtz          
Dossiernummer: 89340   

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 februari 2018.