Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 51

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 51

Dit item is verlopen op 20-01-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor:  realiseren garage en overkapping
Locatie: Overhuizerstraat 17, 6351 BE Bocholtz     
Dossiernummer: 85276   

 Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 januari 2018.