Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 50

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 50

Dit item is verlopen op 25-01-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor:   legaliseren carport
Locatie: Verlengde Koolhoverweg 18, 6351 JE Bocholtz   
Dossiernummer: 87700 

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 januari 2018.