Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 50

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 50

Dit item is verlopen op 06-03-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: legaliseren dakkapel
Locatie: Prickart 63, 6351 AE Bocholtz    
Dossiernummer: 87704  

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 maart 2018.