Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 49

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 49

Dit item is verlopen op 17-01-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: realiseren inrit   
Locatie:  Groeneboord 43, 6351 EC Bocholtz
Dossiernummer: 87129

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 januari 2018.

Voor: realiseren overkapping met dakterras    
Locatie: Steenberg 83, 6351 AR Bocholtz
Dossiernummer:  82343 

 Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 januari 2018.