Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 49

Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 49

Dit item is verlopen op 14-12-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor realiseren bedrijf aan huis                                 
locatie Billenhovenstraat 30 6351 LV Bocholtz    
Dossiernummer 70771

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 januari 2017.