kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 49

kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 49

Dit item is verlopen op 11-12-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    :      verbouwen woning
Locatie   : Grispenplein 1 6369 EP Simpelveld
Dossiernummer   : 37902

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 januari 2014.