Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 48

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 48

Dit item is verlopen op 09-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor het vervangen van de bestaande woning door een nieuwe woning (vervangende nieuwbouw)
Locatie Panneslagerstraat 1, 6369 AR Simpelveld
Dossiernummer 54782

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 januari 2016.