Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 47

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 47

Dit item is verlopen op 03-01-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor:  plaatsen banner
Locatie: Hennebergerweg 1, 6369 BL Simpelveld  
Dossiernummer: 86627  

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 januari 2018.