Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 44

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 44

Dit item is verlopen op 08-12-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens.

Voor: aanleggen grond
Locatie: Baneheide 28, 6353 AL Baneheide
Dossiernummer: 85289

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 1 december 2017. 

Voor: legalisatie Bed & Breakfast
Locatie: Bulkemstraat 7, 6369 XS Simpelveld
Dossiernummer: 85899

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 december 2017.